شیوه دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات و ارزشیابی اساتید در آموزشیار
ارسال شده در تاریخ
1399/10/24
00 و 17 دقیقه

 

شیوه دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات و ارزشیابی اساتید در آموزشیار

شیوه دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات و ارزشیابی اساتید در آموزشیار

🔹دانشجویان توجه داشته باشید که از شنبه 13دی که ارزشیابی ها شروع می شود روال برای دانشجویان کمی تفاوت دارد‌.

1- وقتی دانشجو لاگین می کند اول باید شماره تلفن همراه خود را وارد کند تا شماره همراه ها ویرایش شود.
2-یک کد برای دانشجو ارسال میشه که با اون کد از مرحله اول رد می شوید و لاگین می کنید.
3-فقط مدیریت مالی نیمسال تحصیلی برای دانشجو فعال می شود تا دانشجو ها بدهکار حتما بدهی خود را پرداخت کنند.
4-بعد از پرداخت به مدت نیم ساعت بعد بقیه منوها بعد از لاگین برای دانشجو فعال می شود.
5-در منوی ارزشیابی دانشجو ارزشیابی را انجام داده و بعد کارت ورود به جلسه برای دانشجو صادر می شود.