دانشجویان محترم برای دریافت کارت امتحانی به موارد توجه نمایند:
ارسال شده در تاریخ
1399/10/23
23 و 27 دقیقه
در صورت داشتن بدهی ارزشیابی استاد و دریافت کارت امتحانی برای شما فعال نخواهد شد، لذا حتی اگر مبلغ شهریه شما بستانکاری  نشان می‌دهد با مشاهده پرداخت اقساط در منوی صندوق رفاه از این امر مطمئن شوید.
 
برای پرداخت بدهی به موارد ذیل توجه فرمایید:
 
1. وارد منوی صندوق رفاه شوید
 
2.  درخواست پیگیری تسهیلات
 
3. مشاهده دفترچه اقساط و پرداخت قسط در قسمت (...) 
 
4. پرداخت قسط و خروج از سامانه، دوباره وارد شوید ممکن است اطلاعات با تاخیر حتی بعد از چند ساعت ثبت شود
 
5. در منو سمت راست، ارزشیابی استاد را انجام  دهید
در پایان ارزشیابی گزینه مشاهده کارت امتحان فعال می شود.
 
*در مواقعی ممکن است بعد از پرداخت اقساط لازم باشد مبلغ جزئی باقیمانده از قسط بندی را در منو پرداخت الکترونیک شهریه نیز مشاهده و پرداخت نمایید
 
*اگر به نظرتان می رسد علی الرغم پرداخت ها سیستم، بدهکاری شما را حذف نمی‌کند، باید با حوزه مالی دانشکده تماس بگیرید
 
با آرزوی موفقیت شما در امتحانات