استفاده از بیمه دانشجویی تامین اجتماعی
ارسال شده در تاریخ
1399/04/28
00 و 40 دقیقه
دانشجویان در حین تحصیل بیمه بازنشستگی پرداخت کنند
 
دانشجویان می توانند در مدت زمان تحصیل بیمه تامین اجتماعی خود را پرداخت کرده، تا در آینده جزو سوابق بازنشستگی آنها منظور گردد.
 
سر پرست دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان در مصاحبه با خبرنگار آنا اظهار کرد : با تعاملاتی که دانشگاه آزاد اسلامی با سازمان تامین اجتماعی داشتند دانشجویان می توانند در حین تحصیل بیمه تامین اجتماعی خود را پرداخت کرده تا بعد از پایان تحصیلات جزو سابقه کاری آنها منظور گردد.
 
رسول رجب پور افزود: نرخ بیمه ماهیانه دوازده درصد کل حقوق بیمه کار بوده که این امر باعث رغبت هرچه بیشتر جوانان برای ادامه تحصیل می گردد، زیرا آنها در زمان تحصیل از بیمه والدین خارج نشده و از خدمات بیمه قبلی خود از جمله دفترچه بیمه می توانند استفاده نمایند.
 
دانشجویان محترم برای استفاده از بیمه دانشجویی تامین اجتماعی. با همراه داشتن :
کارت و کپی کارت دانشجویی
کارت ملی و کپی آن
شناسنامه و کپی آن 
به شعب بیمه تامین اجتماعی مراجعه نمایند