وام دانشجویی
ارسال شده در تاریخ
1397/12/19
06 و 29 دقیقه

دانشجویان گرامی در صورت تمایل به استفاده از تسهیلات دانشجویی می توانند از تاریخ 11/12/97 تا 22/12/97 در سامانه sajed.iau.ir ثبت نام نموده و کلیه روند اجرایی تا دریافت تسهیلات را شخصاً از طریق سامانه مذکور پیگیری و مشاهده نمایند .

 

امور مالی دانشجویی واحد