باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
معرفی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان باشگاه پژوهشگران جوان مؤسسه­ای غیرانتفاعی است که در سال 1377 با هدف شناسايي، جذب، پرورش، حمايت و هدايت و اعتلاي سطح علمي دانش‌آموزان و دانشجويان و جوانان با استعداد كشور، از طريق تشكل بخشيدن به اعضاء در ...